ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความร่ำรวย 2565

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ หรือ อีกชื่อคือ ท้าวเวสสุวรรณกาลาย เป็นที่รู้จักสำหรับคนไทยอย่างมาก ภายใน2ปีที่ผ่าน จากความเชื่อแบบปากต่อปาก โดยแทบไม่มี ใครเลย ที่ไม่รู้จัก เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ นั้น สามารถป้องกัน สิ่งที่ไม่ดี ที่จะเข้ามา ทำร้ายเรา ทั้งภูติผี ปีศาจ ลมเพลมพัด อีกทั้งเรื่อง โชคลาภ การงาน การเงิน และอื่นๆอีกมากมาย วันนี้ ทางเว็บไซต์ของเรา จะมาเล่าประวัติ โดยย่อ ของท่านกัน.

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ โดยย่อ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งใน จาตุมหาราช ผู้คุ้มครอง และดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ ชั้น จาตุมหาราชิกา มียักษ์เป็นบริวาร ในรามเกียรติ์ เป็นโอรสของ ท้าวลัสเตียนกับ นางศรีสุมณฑา มีพระอนุชาคือ ท้าวกุเปรัน ท้าววัสวตีวัณ (เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6)
ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก เคยตัดเศียรของ ท้าวราวัณขาดไป 1 เศียร ครองโลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสสุวรรณ คือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อ และความศรัทธา เป็นหนึ่งในท้าวทั้งสี่ หรือ ท้าวจตุโลกบาล ที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง 4 ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น
คือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย และเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง
โดยประจำทิศเหนือ และยังมีเทพอื่นอีก 3 องค์คือ ท้าววิรุฬหก ประจำทิศใต้ ท้าวธตรฐ หรือพระอินทร์ ประจำทิศตะวันออก และท้าววิรูปักษ์ ประจำทิศตะวันตก คนไทยโบราณ นิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็ก เพื่อป้องกันวิญญาณ ชั่วร้ายไม่ให้มา รังควานแก่เด็ก หรือป้องกันภัย จากสิ่งชั่วร้ายเป็น ยักษ์สามขามีฟันแปดซี่ มีสี่กรพระวรกายสีขาว สวมอาภรณ์งดงาม มีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่พระเศียร แต่มีรูปกายพิการ ร่างกายกำยำดูแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มือขวาถือกระบอกยาว มียักษ์เป็นบริวาร ยักษ์จะเป็นพวกกายทิพย์ พวกหนึ่งมีสันดานที่แตกต่างกัน บางตนมีสันดานดี ประกอบด้วยศีลธรรม บางตนมีสันดานร้าย จิตใจเต็มไปด้วยโทสะโมหะ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มเติม

อีกตำนานหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณยังมีกายสีเขียว สัณฐานสูง 2 คาวุต ประมาณ 200 เส้น มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎ ประดับรูปนาค ดำรงอิสริยยศ เป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง ที่มาชื่อเรียก ท้าวกุเวรเนื่องจากท้าวกุเวรมีรูปร่างพิการ จึงมีเหตุให้พระพรหม ตั้งชื่อให้ท้าวกุเวร หากย้อนไปในหลายตำรา ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ ที่มีกายผิวพรรณ และพัสตราภรณ์สีเหลืองทอง จิตใจดีงาม และอุทิศตนเพื่อพิทักษ์ สัมมาสัมพุทธเจ้า รูปปั้นยักษ์ ทำหน้าที่ปกปักรักษา บริเวณวัดตามวัด เรามักจะเห็นท้าวเวสสุวรรณ รูปปั้นยักษ์ ที่มีหนึ่งหรือสองตน ยืนถือกระบองค้ำ ยืนอยู่หน้าวิหาร หรือโบสถ์ที่เก็บของมีค่า โบราณวัตุของทางวัด ถ้ามีตนเดียวก็คือ ท้าเวสสุวรรณ แต่ถ้ามีสองตน ก็คือบริวารของท้าวเวสสุวรรณ ที่คอยทำหน้าที่ปกปัก รักษาบริเวณวัด ท้าวเวสสุวรรณ ชอบให้ทรัพย์แก่ ผู้ประพฤติดีท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี อาทิ ท้าวรัตคัน ผู้มีเพชรเต็มพุง ท้าวกุเวรรัตนบดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ท้าวธเณศวรเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณยิ่งด้วยทอง ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพอสูร ที่มีอำนาจปกปักรักษา มีบทบาทปกครอง ภูตผีปิศาจที่เกเร มีอำนาจทางด้านการเงิน เพราะเป็นผู้รักษา ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน เป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งมีอำนาจในการประทานทรัพย์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี
ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูป ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวรหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ
การดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ปกป้องดูแล แก่ผู้นั่งสมาธิ พระกรรมฐาน ขับไล่ภูติผี ปิศาจ วิญญาณร้าย แก้เสนียด อัปมงคล คุณไสยต่างๆ เรียกว่าทั้งกันทั้งแก้ก็ได้หมด หากผู้ใดบูชาท่านด้วยความศรัทธา จะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัย จากบรรดาภูติผีปิศาจ ทั้งหลาย เคล็ดลับการบูชา ท้าวเวสสุวรรณสำหรับ ชีวิตติดขัด การเงิน การงานโชคลาภไม่ดี ทำอย่างไรแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร สามารถไหว้เองได้ แต่สำหรับใครสะดวกจุดธูปกลางแจ้งหันหน้าทางทิศเหนือ หรือจะเข้าห้อง จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบ 9 ดอก พระสมาทานศีล 5 สวดชินบัญชร ตามด้วยบทบูชา ท้าวเวสสุวรรณ .

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโม 3 จบ
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณ มีทั้งหมดกี่ปาง ?

1.ปางพรหมาสูติเทพ ปางนี้จะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม รูปกายองค์ท่านจะสีทอง และสวมใส่ภูษาสีทองเช่นกัน อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องโชคลาภเงินทอง
2. ปางจาตุมหาราช เป็นปางที่เราคุ้นเคยกันดี เป็นยักษ์ร่างใหญ่ ดูน่ายำเกรง ซึ่งปางนี้รูปกายองค์ท่านจะสีเขียวออกดำ สวมใส่ภูษาสีเขียว
ปางนี้จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คุ้มครองให้แคล้วคลาด หากใครกำลังดวงตก หรือมีสิ่งไม่ดีครอบงำ เจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้ แนะนำให้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางยักษ์นี้
3. ปางเทพบุตรสูติเทพ ปางนี้จะเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รูปกายองค์ท่านจะสีทอง สวมใส่ภูษาสีแดง อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องความรัก คู่ครองความปรารถนาต่างๆ
4. ปางมนุษย์ ปางนี้จะช่วยให้ดำเนินชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดไม่มีอุปสรรค

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เราสามารถไปไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ ที่ วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ที่คลองอัมพวา จ.สมุทรสาคร เดิมเรียก (วัดแม่ย่าทิพย์), หรือ วัดโพธิ์ใหญ่ แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา มีรูปปั้นเก่าแก่ ของท้าวเวสสุวรรณ มีอายุ 100 กว่าปีเช่นกัน, วัดคงคา จ.นนทบุรี วัดย่านบางใหญ่ สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย
ที่วัดมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณและพระวิรูปักษ์ มีความเชื่อว่าหากใครได้กราบไหว้จะมีความมั่งคั่ง และได้สมปรารถนานั่นเอง. 
ผู้เขียน ฉันมากับดวง 
ข้อมูล : วัดจุฬามณี
บทความจาก : Thairath

หากคุณชอบที่จะเสี่ยงโชค เราจะขอแนะนำช่องทางที่ดีที่สุด สำหรับคุณ

สล็อตออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถสร้างรายได้ วันนึงอย่าต่ำก็ 100 – 200บาท ด้วยต้นทุนเพียง 10บาท หากคุณเป็นคนดวงดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเสียเงินให้กับเกมสล็อต การเล่นสล็อตคุณพกมาแค่ดวงก็กำเงินกลับบ้านได้อย่างสบายๆแล้ว แถมปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยมีโทรศัพท์เครื่องเดียว จะเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้น หาเงินได้ง่ายขนาดนี้ใครจะไม่ชอบจริงไหม? เราการันตีผลการออกรางวัลแจ็คพอต ไม่มีการล็อคผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าแนะนำ สล็อตฝาก10บาทได้100 ทุกค่าย 2022 สนใจสมัครคลิ้กเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *